Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
THÔNG BÁO
Thông báo V/v Công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản tại Học viện Tháng 11-12/2018
18/02/2019 10:16
Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng thông báo Quyết định Công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản tại Học viện tháng 11-12/2018 cùng danh sách kèm theo như sau:

Tệp đính kèm: 1. Ngày 06/11/2018(1,5 MB) | 2. Ngày 28/11/2018(2,87 MB) | 3. Ngày 04/12/2018(2,12 MB) | 4. Ngày 10/12/2018(2,01 MB)
Thông báo mới

Thông báo khác

ban lam viec