THÔNG BÁO
Quyết định về việc công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản
04/07/2019 14:32
Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng thông báo Quyết định công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản cùng danh sách đính kèm như sau:

Tệp đính kèm: 1. Quyết định và danh sách ngày 02/04/2019(2,44 MB) | 2. Quyết định và danh sách ngày 14/05/2019(1,91 MB) | 3. Quyết định và danh sách ngày 12/06/2019(1,54 MB)
Thông báo mới

Thông báo khác