THÔNG BÁO
Kế hoạch hướng dẫn ôn tập thi tuyển sinh cao học đợt 02 năm 2019
21/08/2019 15:38
Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo về kế hoạch hướng dẫn ôn tập thi tuyển sinh cao học đợt 02 năm 2019:
Tệp đính kèm: 1. Chuyên ngành Quản lý giáo dục(586,11 KB) | 2. Chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng(577,6 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác