THÔNG BÁO
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển sinh trình độ đào tạo Thạc sĩ đợt 02 năm 2019
06/09/2019 15:07
Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển sinh trình độ đào tạo Thạc sĩ đợt 02 năm 2019 các chuyên ngành:
Tệp đính kèm: 1. Chuyên ngành Quản lý giáo dục(1,49 MB) | 2. Chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng(607,64 KB) | 3. Chuyên ngành Công nghệ thông tin(146,97 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác