THÔNG BÁO
Thông báo kết quả thi Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 02 năm 2019
07/10/2019 15:58
Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng thông báo kết quả thi Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đơt 02 năm 2019 như sau:
Tệp đính kèm: 1. Điểm thi môn Tiếng Anh(1,76 MB) | 2. Điểm thi Quản lý giáo dục(1,28 MB) | 3. Điểm thi Tâm lý học lâm sàng(679,5 KB) | 4. Điểm thi CNTT(222,9 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác