THÔNG BÁO
Quyết định về việc phê duyệt điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 02 năm 2019
09/10/2019 16:15
Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo Quyết định về việc phê duyệt điểm trúng tuyển kỳ thi Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 02 năm 2019 như sau:
Tệp đính kèm: 1. Quyết định(789,81 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác