Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
THÔNG BÁO
Thông báo Tuyển sinh Thạc sĩ Quản lý giáo dục Chương trình hợp tác đào tạo giữa Học viện Quản lý giáo dục và Trường Đại học Tây Nam, Trung Quốc
07/05/2020 09:57
Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng thông báo Tuyển sinh trình độ đào tạo Thạc sĩ Chuyên ngành Quản lý giáo dục thuộc Chương trình liên kết đào tạo giữa Học viện và Trường Đại học Tây Nam, Trung Quốc:
Tệp đính kèm: 1. Thông báo Tuyển sinh chương trình Thạc sĩ liên kết với Đại học Tây Nam(941,57 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác

ban lam viec