THÔNG BÁO
Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng GD&ĐT năm 2021 của Học viện Quản lý giáo dục
17/03/2021 15:39
Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo về việc mở các lớp bồi dưỡng Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo năm 2021:
Tệp đính kèm: 1. Thông báo mở lớp(808,76 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác