Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
THÔNG BÁO
Thông báo kết quả bán thanh lý tài sản đã qua sử dụng tại Học viện QLGD
10/05/2017 15:32
Học viện Quản lý giáo dục thông báo kết quả bán thanh lý  tài sản đã qua sử dụng tính đến 31/12/2016. Chi tiết tại File thông báo đính kèm!
Tệp đính kèm: 1. Thông báo(651,97 KB) | 2. Danh mục tài sản(1,58 MB) | 3. Danh mục vật tư(214,45 KB) | 4. Danh mục Oto(217,16 KB) | 5. Kết quả(345,01 KB)
Thông báo mới

Thông báo khác

ban lam viec