Thứ ba, 04/08/2020 - 10:24

Quyết định phê duyệt điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển đào tạo trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục đợt 01 năm 2020

Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng thông báo Quyết định v/v phê duyệt điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển đào tạo trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục đợt 01 năm 2020:

Quyết định phê duyệt điểm trúng tuyển

Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh trung tuyển

Số lần đọc: 645
Các bài đã đăng
Trang 1/4
Xem tất cả