Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Thứ năm, 31/12/2015 - 14:43

Seminar"Giới thiệu lý thuyết học tập xã hội của Albert Bandura trong tâm lý học"
Ngày 15/12/2015, Học viện Quản lý giáo dục đã tổ chức buổi seminar khoa học với chủ đề: GIỚI THIỆU LÝ THUYẾT HỌC TẬP XÃ HỘI CỦA ALBERT BANDURA TRONG TÂM LÝ HỌC do TS. Cao Xuân Liễu – Giảng viên Khoa Giáo dục, Phó trưởng phòng Đào tạo trình bày.

Giới thiệu, trao đổi và chia sẻ các kiến thức liên quan đến tâm lý học và giáo dục học là một trong những hoạt động học thuật thường xuyên ở Khoa Giáo dục nói riêng và Học viện Quản lý giáo dục nói chung. Trong các lý thuyết về nhận thức thì lý thuyết nhận thức xã hội Albert Bandura (Social learning theory) được xem là lý thuyết hiện đại về quá trình nhận thức của cá nhân và nhóm xã hội. Lý thuyết này dựa trên nền tảng lý thuyết hành vi của J.Watson nhưng lại được tiếp cận ở góc độ nhận thức xã hội.

 

TS. Cao Xuân Liễu trình bày báo cáo tại Seminar

Tại buổi seminar, TS. Cao Xuân Liễu đã cùng các nhà khoa học, các đồng nghiệp thảo luận về nội dung căn bản của lý thuyết nhận thức xã hội của Albert Bandura cũng như phương pháp áp dụng lý thuyết này vào trong quá trình đào tạo sinh viên chuyên ngành Tâm lý học, Giáo dục học của Khoa Giáo dục.

     

PGS.TS. Nguyễn Minh Đức (trái) và TS. Nguyễn Tùng Lâm (phải) phát biểu tại Seminar

Số lần đọc: 20334
Các bài đã đăng
ban lam viec