Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Thứ hai, 10/04/2017 - 15:54

Đánh giá cấp cơ sở Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ do Học viện Quản lý Giáo dục chủ trì thực hiện
Chiều ngày 05/04/2017, Học viện Quản lý Giáo dục tổ chức Hội đồng đánh giá cấp cơ sở Đề tài nghiên cứu cấp Bộ “Phát triển năng lực quản lý cho Hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Việt Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay” do Học viện Quản lý Giáo dục chủ trì, TS. Trần Hữu Hoan là Chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng đánh giá cấp cơ sở gồm 07 thành viên, do GS.TS Phạm Quang Trung là Chủ tịch Hội đồng. Tới dự buổi họp của Hội đồng đánh giá Đề tài có các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực quản lý giáo dục và các Hiệu trưởng một số trường THPT trên địa bàn Hà Nội.

TS. Trần Hữu Hoan, Chủ nhiệm Đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu

GS.TS Phạm Quang Trung, Chủ tịch Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện Đề tài của nhóm nghiên cứu

Thay mặt Hội đồng đánh giá, GS.TS Phạm Quang Trung, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài. GS.TS Phạm Quang Trung khẳng định kết quả nghiên cứu Đề tài góp phần đáp ứng yêu cầu đặt ra trong thực tiễn công cuộc Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam. Qua đó, GS.TS Phạm Quang Trung hy vọng nhóm nghiên cứu sẽ sớm hoàn thiện và nghiệm thu chính thức Đề tài để những kết quả nghiên cứu sớm được vận dụng vào thực tiễn đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục tại Học viện Quản lý Giáo dục.

Sau đây là một số hình ảnh của Hội đồng đánh giá Đề tài:

Các thành viên Hội đồng nhận xét về kết quả nghiên cứu Đề tài

TT CNTT

Số lần đọc: 10260
Các bài đã đăng
ban lam viec