Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Thứ ba, 18/04/2017 - 16:5

Học viện Quản lý Giáo dục nghiệm thu Đề tài Khoa học Công nghệ cấp cơ sở
Chiều ngày 15/04/2017, được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Học viện, Phòng Quản lý Khoa học Học viện Quản lý Giáo dục đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở

“Rèn luyện kỹ năng thực hành can thiệp khó khăn tâm lý cho sinh viên Khoa Giáo dục thông qua việc chuẩn bị cho trẻ mầm non 4 tuổi đạt chuẩn trẻ 5 tuổi của Bộ Giáo dục và Đào tạo" do TS. Lê Thị Thủy làm Chủ nhiệm và Đề tài "Kỹ năng giải quyết tình huống có vấn đề trong hoạt động học tập của sinh viên Khoa Giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục" do TS. Hoàng Thị Quỳnh Lan làm Chủ nhiệm Đề tài.

Hội đồng nghiệm thu Đề tài Khoa học Công nghệ cấp cơ sở Học viện Quản lý Giáo dục

Chủ nhiệm Đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu

Hội đồng đánh giá và nghiệm thu Đề tài cấp cơ sở Học viện Quản lý Giáo dục gồm 05 thành viên, do TS. Trần Hữu Hoan, Phó Giám đốc Học viện làm Chủ tịch Hội đồng.

TS. Trần Hữu Hoan, Chủ tịch Hội đồng công bố Kết luận họp hội đồng nghiệm thu đề tài

Thông báo kết luận của Hội đồng đánh giá và nghiệm thu Đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở Học viện Quản lý Giáo dục, TS. Trần Hữu Hoan, Chủ tịch Hội đồng khẳng định các tác giả đều hết sức tâm huyết với Đề tài nghiên cứu và những kết quả nghiên cứu của 02 đề tài đều mang tính thực tiễn cao, có thể được vận dụng nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Quản lý Giáo dục.

Các thành viên Hội đồng nhận xét, đánh giá đề tài

Số lần đọc: 10780
Các bài đã đăng
ban lam viec