Hội thảo Khoa học “Giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên trong bối cảnh hiện nay” (10/01/2020 | 11:24)
Trong bối cảnh hiện nay, vấn đề giáo dục đạo đức và lối sống cho sinh viên là một nhiệm vụ quan trọng đặt ra cho mỗi cơ sở giáo dục đại học. Với mục tiêu xây dựng con người mới toàn diện; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có đầy đủ cả phẩm chất, kỹ năng và năng lực chuyên môn, đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội, Khoa Cơ Bản, Học viện Quản lý giáo dục đã tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề: “Giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên trong bối cảnh hiện nay”.
Xem tiếp
Hội thảo Khoa học “Quản trị Trung tâm Giáo dục thường xuyên trong bối cảnh Đổi mới giáo dục” (25/12/2019 | 10:41)
Ngày 25/12/2019, Viện nghiên cứu Khoa học Quản lý giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục đã tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề “Quản trị Trung tâm Giáo dục thường xuyên trong bối cảnh Đổi mới giáo dục”.
Xem tiếp
Hội thảo Khoa học Quốc gia về “Các Giải pháp nâng cao Chất lượng đội ngũ Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục” (06/12/2019 | 10:47)
Thực hiện Nhiệm vụ Khoa học & Công nghệ cấp Quốc gia mã số KHGD/16-20.ĐT.022 thuộc Chương trình Khoa học giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) do Học viện Quản lý giáo dục là đơn vị chủ trì, sáng nay ngày 06/12/2019, Học viện đã phối hợp với Trường Đại học Kỹ thuật- Công nghệ Cần Thơ tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề “Bàn về các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục”.
Xem tiếp
Hội thảo Khoa học Quốc tế “Quản trị trường phổ thông trong bối cảnh đổi mới giáo dục” (26/11/2019 | 16:39)
Thực hiện nhiệm vụ khoa học thường niên năm 2019, ngày 26/11/2019 Học viện Quản lý giáo dục đã tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế với chủ đề “Quản trị trường phổ thông trong bối cảnh đổi mới giáo dục”.
Xem tiếp
Hội thảo Khoa học Quốc gia: “Quản lý chất lượng đào tạo sau đại học trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay” (16/11/2019 | 22:54)
Nhằm thiết thực nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo sau đại học Việt Nam trong bối cảnh đổi mới giáo dục, vừa qua Phòng Đào tạo Sau đại học, Học viện Quản lý giáo dục đã tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia với chủ đề “Quản lý chất lượng đào tạo sau đại học trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay”.
Xem tiếp
Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chí, một trong những người đặt nền móng cho ngành Quản lý giáo dục ở Việt Nam (19/10/2019 | 19:15)
Vừa qua, Học viện Quản lý giáo dục đã tổ chức Tọa đàm khoa học “TS. Nguyễn Quốc Chí (1945-2009) và những đóng góp vào phát triển lý luận Quản lý giáo dục”.
Xem tiếp
Hội thảo Marketing và Truyền thông giáo dục (01/10/2019 | 16:32)
Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu Khoa học năm 2019- 2020, vừa qua Khoa Quản lý, Học viện Quản lý giáo dục đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học với chủ đề “Marketing và Truyền thông giáo dục”.
Xem tiếp
Quản lý giáo dục STEM ở trường phổ thông trong bối cảnh thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 (27/09/2019 | 15:16)
Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, vừa qua, Học viện Quản lý giáo dục đã tổ chức buổi Seminar khoa học với chủ đề “Quản lý giáo dục STEM ở trường phổ thông trong bối cảnh thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018”.
Xem tiếp
Hội thảo Khoa học Quốc gia “Xây dựng tiêu chí chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục” (08/07/2019 | 08:54)
Vừa qua, Học viện Quản lý giáo dục (đơn vị Chủ trì nhiệm vụ Khoa học & Công nghệ cấp Quốc gia mã số KHGD/16-20. ĐT. 022 thuộc Chương trình Khoa học giáo dục- Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã phối hợp với Trường Đại học Vinh tổ chức thành công Hội thảo Quốc gia năm 2019 với chủ đề: “Xây dựng tiêu chí chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục”.
Xem tiếp
Trang 1/5
Xem tất cả