Thứ hai, 13/09/2021 - 10:15

Thư mời tham dự Hội thảo "Xây dựng và vận hành trường học trực tuyến- Vai trò của cán bộ quản lý và giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông"

Học viện Quản lý giáo dục trân trọng kính gửi Thư mời tham dự Hội thảo khoa học "Xây dựng và vận hành trường học trực tuyến- Vai trò của cán bộ quản lý và giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông"

Thư mời

Số lần đọc: 254
Xem tất cả