Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Thứ ba, 30/05/2017 - 17:17

Hội đồng đánh giá cấp Bộ đề tài Khoa học “Phát triển năng lực quản lý cho Hiệu trưởng trường THPT Việt Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay”
Thực hiện Quyết định số 1551/ QĐ- BGDĐT ngày 05 tháng 05 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ,

Chiều ngày 29 tháng 05 năm 2017, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Phát triển năng lực quản lý cho Hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Việt Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay”. Đề tài do Bộ Giáo dục và Đào tạo giao Học viện Quản lý giáo dục chủ trì thực hiện, TS. Trần Hữu Hoan là Chủ nhiệm đề tài.

TS. Trần Hữu Hoan trình bày báo cáo tổng kết đề tài

Báo cáo kết quả thực hiện Đề tài tại Hội đồng, TS. Trần Hữu Hoan khẳng định quá trình nghiên cứu được nhóm thực hiện theo đúng các trình tự và quy định hiện hành. Để có được kết quả khách quan và đạt độ tin cậy cao, nhóm nghiên cứu đã thực hiện khảo sát tại 105 trường THPT thuộc 18 tỉnh, thành phố trên cả nước về mô tả công việc của Hiệu trưởng THPT, qua đó đề xuất khung năng lực gồm 8 tiêu chuẩn, 24 tiêu chí và 96 chỉ báo phù hợp với năng lực quản lý cần có của người Hiệu trưởng THPT trong bối cảnh đổi mới giáo dục. Trên cơ sở khung năng lực quản lý của Hiệu trưởng trường THPT, nhóm nghiên cứu đã xây dựng và đề xuất chương trình bồi dưỡng “Phát triển năng lực quản lý trường THPT” với nội dung gồm 4 mô đun, 10 chuyên đề nhằm phát triển toàn diện về phẩm chất và năng lực cho các Hiệu trưởng THPT đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục tại Việt Nam hiện nay.

GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Chủ tịch Hội đồng phát biểu đánh giá kết quả thực hiện đề tài của nhóm nghiên cứu

Sau khi nghe báo cáo tổng kết Đề tài do TS. Trần Hữu Hoan trình bày, GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Chủ tịch Hội đồng cùng các thành viên trong Hội đồng khẳng định:  Đề tài có cấu trúc hợp lý, logic; nội dung khách quan, khoa học; có giá trị thực tiễn cao và phù hợp với điều kiện đổi mới giáo dục tại Việt Nam. Bên cạnh đó, kết quả thực hiện đề tài của nhóm nghiên cứu cũng được Hội đồng đánh giá cao vì đã hoàn thành, hoàn thành vượt mức tất cả các tiêu chí của một đề tài khoa học- công nghệ cấp Bộ và quá trình thực hiện đề tài có tính vượt trội về mặt thời gian.

Các thành viên Hội đồng nhận xét về kết quả thực hiện đề tài

Thành viên nhóm nghiên cứu phát biểu về nội dung đề tài

                                                   TTCNTT.

Số lần đọc: 10496
Các bài đã đăng
ban lam viec