Thứ hai, 13/05/2019 - 17:32

Hội thảo “Cầu nối giữa thiết kế và thực hiện chính sách”
Ngày 09/05/2019, Trung tâm tiên tiến đào tạo lãnh đạo và cán bộ quản lý phối hợp với Phòng Hợp tác Quốc tế, Học viện Quản lý Giáo dục tổ chức thành công Hội thảo “Cầu nối giữa thiết kế và thực hiện chính sách” do GS.TS Carmine Bianchi, Giám đốc Chương trình đào tạo sau đại học của Đại học Palermo, Italy là diễn giả chính.

Quang cảnh Hội thảo

Hội thảo được tổ chức dưới sự chủ trì của PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Học viện đã thu hút đươc sự quan tâm, tham gia tích cực của các chuyên gia, nhà nghiên cứu; các cán bộ giảng viên, viên chức, sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh trong và ngoài Học viện.

Tại Hội thảo, GS.TS. Carmine Bianchi đã tham gia trình bày những nội dung về quản trị nhà nước trong môi trường động, đặc biệt nhấn mạnh đến mối quan hệ giữa thiết kế chính sách và thực hiện chính sách đối với các ngành lĩnh vực khác nhau như giáo dục, y tế. bảo vệ môi trường,…

GS.TS Carmine Bianchi trình bày về Quản lý thực thi trong môi trường động

Những nội dung trình bày của GS.TS Carmine Bianchi về Quản lý thực thi trong môi trường động (Dynamic Performance Manage- DPM) đã mang đến góc nhìn mới quản lý, quản trị nói chung và đặc biệt là trong lĩnh vực Quản lý giáo dục nói riêng, là cơ sở để vận dụng vào trong bối cảnh đổi mới giáo dục ở nước ta hiện nay.

Các cán bộ, giảng viên Học viện trao đổi về quản trị trường đại học trong bối cảnh mới

Phát biểu tổng kết Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Học viện đánh giá cao những nỗ lực của Trung tâm Tiên tiến đào tạo lãnh đạo và cán bộ quản lý và Phòng Hợp tác quốc tế tổ chức thành công Hội thảo với thời gian chuẩn bị rất ngắn. Đồng thời, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng hy vọng mô hình Hội thảo khoa học với chất lượng chuyên môn cao này sẽ tiếp tục được nhân rộng tại Học viện Quản lý giáo dục, để đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu học tập, nghiên cứu của toàn thể sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh cũng như đội ngũ cán bộ giảng viên, trong và ngoài Học viện.

TT Tiên tiến Đào tạo lãnh đạo&CBQL

Biên tập: Tổ Truyền thông

Số lần đọc: 2815
Xem tất cả