Thứ sáu, 27/09/2019 - 15:16

Quản lý giáo dục STEM ở trường phổ thông trong bối cảnh thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018
Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, vừa qua, Học viện Quản lý giáo dục đã tổ chức buổi Seminar khoa học với chủ đề “Quản lý giáo dục STEM ở trường phổ thông trong bối cảnh thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018”.

Buổi Seminar có sự tham dự của PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục; TS. Nguyễn Thị Phước Lai, Trường Đại học AIT- Thái Lan; PGS.TS Nguyễn Văn Biên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cùng nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu trong và ngoài Học viện.

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục phát biểu khai mạc buổi Seminar Khoa học

Giáo dục STEM (Sience – Technology – Engineering – Math) là chương trình giảng dạy thực tế có tích hợp giữa các bộ môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học hướng tới giúp người học rèn luyện tư duy đa chiều và ứng dụng trong giải quyết các vấn đề của thực tiễn.

TS. Nguyễn Thị Phước Lai, Trường Đại học AIT, Thái Lan trình bày về giáo dục STEM trên thế giới

“Giáo dục STEM là một cách tiếp cận liên ngành trong quá trình học, trong đó các khái niệm học thuật mang tính nguyên tắc được lồng ghép với các bài học trong thế giới thực, ở đó học sinh áp dụng các kiến thức trong khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học vào các bối cảnh cụ thể, giúp kết nối giữa trường học, cộng đồng, nơi làm việc và các tổ chức toàn cầu để từ đó phát triển các năng lực trong lĩnh vực STEM và khả năng cạnh tranh trong nền kinh kế mới” (Theo Hiệp hội các Giáo viên dạy khoa học Mỹ-NSTA).

TS. Ngô Thị Thùy Dương, Viện trưởng Viện nghiên cứu khoa học Quản lý giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục

Hiện nay, giáo dục STEM đang được ứng dụng một cách đa dạng trong chương trình giáo dục phổ thông ở Việt Nam, với mục tiêu hướng tới phát triển cho người học những kiến thức, kỹ năng cần thiết đáp ứng yêu cầu của công việc trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0; đáp ứng sự phát triển kinh tế- xã hội của quốc gia và có thể tác động tích cực đến sự thay đổi của nền kinh tế tri thức trong bối cảnh toàn cầu hóa.

 

Hình ảnh lưu niệm

Thạch Thảo

Số lần đọc: 2501
Xem tất cả