Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Học viện Quản lý giáo dục tổ chức nghiệm thu các nhiệm vụ nghiên cứu thuộc Chương trình ETEP (03/01/2018 | 14:50)
Từ ngày 29-31/12/2017, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức nghiệm thu 05 nhiệm vụ nghiên cứu thuộc Chương trình ETEP trong năm 2017.
Xem tiếp
Hội thảo khoa học: “Đào tạo bồi dưỡng nhân lực quản trị trường học theo yêu cầu đổi mới giáo dục” (22/12/2017 | 10:20)
Tháng 12 năm 2017, Khoa Quản lý, Học viện Quản lý giáo dục đã phối hợp với UBND huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: "Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực quản trị trường học theo yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay".
Xem tiếp
Hội thảo khoa học: “Dạy và học ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra” (20/12/2017 | 16:38)
Ngày 20/12/2017, Khoa Ngoại ngữ, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Dạy và học ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra”
Xem tiếp
Hội nghị khoa học thường niên Khoa Giáo dục năm 2017: “Đào tạo cử nhân Tâm lý học giáo dục, Giáo dục học đáp ứng nhu cầu thực tiễn” (19/12/2017 | 17:59)
Ngày18/12/2017, Khoa Giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục, tổ chức Hội nghị khoa học thường niên với chủ đề: “Đào tạo cử nhân Tâm lý học giáo dục (TLHGD), Giáo dục học (GDH) đáp ứng nhu cầu thực tiễn”
Xem tiếp
Hội đồng đánh giá cấp Bộ đề tài Khoa học “Phát triển năng lực quản lý cho Hiệu trưởng trường THPT Việt Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay” (30/05/2017 | 17:17)
Thực hiện Quyết định số 1551/ QĐ- BGDĐT ngày 05 tháng 05 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ,
Xem tiếp
Học viện Quản lý Giáo dục nghiệm thu Đề tài Khoa học Công nghệ cấp cơ sở (18/04/2017 | 16:05)
Chiều ngày 15/04/2017, được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Học viện, Phòng Quản lý Khoa học Học viện Quản lý Giáo dục đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở
Xem tiếp
Đánh giá cấp cơ sở Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ do Học viện Quản lý Giáo dục chủ trì thực hiện (10/04/2017 | 15:54)
Chiều ngày 05/04/2017, Học viện Quản lý Giáo dục tổ chức Hội đồng đánh giá cấp cơ sở Đề tài nghiên cứu cấp Bộ “Phát triển năng lực quản lý cho Hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Việt Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay” do Học viện Quản lý Giáo dục chủ trì, TS. Trần Hữu Hoan là Chủ nhiệm đề tài.
Xem tiếp
Học viện Quản lý giáo dục tổ chức Hội thảo Khoa học và Công nghệ năm 2016 (30/12/2016 | 17:44)
Chiều ngày 29/12/2016, Học viện Quản lý giáo dục đã tổ chức Hội thảo Khoa học và Công nghệ thường niên năm 2016. Tham dự Hội nghị có GS.TS Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện; GS.TSKH Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện; TS. Trần Hữu Hoan, Phó Giám đốc Học viện cùng toàn thể cán bộ giảng viên, nhà khoa học của Học viện Quản lý giáo dục.
Xem tiếp
Khoa Giáo dục tổ chức Hội Nghị khoa học thường niên năm 2016 (30/12/2016 | 17:24)
Nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, theo tinh thần của Nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, khoa Giáo dục đã và đang đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và hướng vào năng lực người học đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Xem tiếp
ban lam viec