Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Hội đồng đánh giá cấp Bộ đề tài Khoa học “Phát triển năng lực quản lý cho Hiệu trưởng trường THPT Việt Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay” (30/05/2017 | 17:17)
Thực hiện Quyết định số 1551/ QĐ- BGDĐT ngày 05 tháng 05 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ,
Xem tiếp
Học viện Quản lý Giáo dục nghiệm thu Đề tài Khoa học Công nghệ cấp cơ sở (18/04/2017 | 16:05)
Chiều ngày 15/04/2017, được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Học viện, Phòng Quản lý Khoa học Học viện Quản lý Giáo dục đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở
Xem tiếp
Đánh giá cấp cơ sở Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ do Học viện Quản lý Giáo dục chủ trì thực hiện (10/04/2017 | 15:54)
Chiều ngày 05/04/2017, Học viện Quản lý Giáo dục tổ chức Hội đồng đánh giá cấp cơ sở Đề tài nghiên cứu cấp Bộ “Phát triển năng lực quản lý cho Hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Việt Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay” do Học viện Quản lý Giáo dục chủ trì, TS. Trần Hữu Hoan là Chủ nhiệm đề tài.
Xem tiếp
Học viện Quản lý giáo dục tổ chức Hội thảo Khoa học và Công nghệ năm 2016 (30/12/2016 | 17:44)
Chiều ngày 29/12/2016, Học viện Quản lý giáo dục đã tổ chức Hội thảo Khoa học và Công nghệ thường niên năm 2016. Tham dự Hội nghị có GS.TS Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện; GS.TSKH Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện; TS. Trần Hữu Hoan, Phó Giám đốc Học viện cùng toàn thể cán bộ giảng viên, nhà khoa học của Học viện Quản lý giáo dục.
Xem tiếp
Khoa Giáo dục tổ chức Hội Nghị khoa học thường niên năm 2016 (30/12/2016 | 17:24)
Nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, theo tinh thần của Nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, khoa Giáo dục đã và đang đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và hướng vào năng lực người học đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Xem tiếp
Kế hoạch Tổ chức biên soạn giáo trình năm 2016 và các biểu mẫu liên quan (21/11/2016 | 15:34)
Thông Báo Kế hoạch Tổ chức biên soạn giáo trình năm 2016 và các biểu mẫu liên quan
Xem tiếp
Seminar"Giới thiệu lý thuyết học tập xã hội của Albert Bandura trong tâm lý học" (31/12/2015 | 14:43)
Ngày 15/12/2015, Học viện Quản lý giáo dục đã tổ chức buổi seminar khoa học với chủ đề: GIỚI THIỆU LÝ THUYẾT HỌC TẬP XÃ HỘI CỦA ALBERT BANDURA TRONG TÂM LÝ HỌC do TS. Cao Xuân Liễu – Giảng viên Khoa Giáo dục, Phó trưởng phòng Đào tạo trình bày.
Xem tiếp
Seminar kết quả nghiên cứu đề tài cấp Nhà nước “Rối loạn Phổ Tự Kỷ" (10/12/2015 | 15:22)
Một trong những mục tiêu quan trọng của Khoa Giáo dục trong năm học 2015-2016 là phát triển nội dung đào tạo theo hướng thực hành, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên của Khoa đáp ứng yêu cầu chương trình đào tạo ngành Tâm lý học giáo dục, Giáo dục học trình độ Đại học và chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng trình độ thạc sỹ- chương trình sẽ được triển khai trong năm học 2015-2016.
Xem tiếp
Hội thảo khoa học: “Làm thế nào để hiệu trưởng thành công trong lãnh đạo giáo viên dạy học phát triển năng lực học sinh?” (01/12/2015 | 15:25)
Ngày 11 tháng 11 vừa qua, Viện Nghiên cứu khoa học Quản lý Giáo dục đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học thường niên2015 với chủ đề: “Làm thế nào để hiệu trưởng thành công trong lãnh đạo giáo viên dạy học phát triển năng lực học sinh?”
Xem tiếp
Khoa Quản lý tổ chức Hội thảo khoa học "Nâng cao hiệu quả tổ chức giờ thảo luận/thực hành trong đào tạo theo tín chỉ" (27/11/2015 | 15:28)
Thực hiện đào tạo theo hệ thống tín chỉ, đáp ứng đào tạo theo hướng phát triển năng lực người học đòi hỏi phải đa dạng hình thức tổ chức dạy học.
Xem tiếp
ban lam viec