Thứ tư, 13/06/2018 - 9:40

Khoa Quản lý tổ chức cho sinh viên Khóa 8 Ngành QLGD và Kinh tế giáo dục bảo vệ khóa luận tốt nghiệp
Thực hiện chương trình đào tạo Đại học và kế hoạch năm học 2017 - 2018, trong 2 ngày 13,14/06/2018 Khoa Quản lý đã tổ chức cho 21 SV thuộc 2 ngành Quản lý giáo dục (QLGD) và Kinh tế giáo dục (KTGD) bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

Đây là những SV được lựa chọn khi tích lũy đủ các học phần trong chương trình đào tạo, đạt kết quả học tập khá trở lên, không vi phạm quy chế thi và bất kỳ hình thức kỷ luật nào trong suốt quá trình đào tạo để giao đề tài khoá luận.  Theo quyết định của Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục, ngành QLGD có 3 tiểu ban, ngành KTGD có 3 tiểu ban được thành lập và giao nhiệm vụ tổ chức cho SV báo cáo khoá luận tốt nghiệp và đánh giá theo qui chế đào tạo hiện hành.

Dưới sự điều hành của các tiểu ban, các SV đã tự tin báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài khóa luận của mình, được các Thầy Cô trong các tiểu ban đánh giá cao.

Tại buổi SV bảo vệ khoá luận, GS.TS Phạm Quang Trung, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện cũng đã đến dự để động viên SV,  ủng hộ việc để SV được báo cáo khoá luận trước Thầy Cô, tạo cơ hội để SV được rèn luyện bản thân. Sự có mặt của Thầy thể hiện sự quan tâm sâu sát của Lãnh đạo Học viện đến hoạt động đào tạo.

Nhiều SV đã nhận được các lời khen ngợi từ các Thầy Cô. Đây chính là cơ hội để SV khẳng định năng lực học tập, nghiên cứu và công bố  kết quả nghiên cứu đầu tay của mình. Kết quả: Ngành Kinh tế giáo dục  có 04 SV đạt điểm loại giỏi; 06 SV đạt điểm loại xuất sắc; Ngành QLGD có 02 SV đạt điểm loại giỏi; 09 SV đạt điểm loại xuất sắc .

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi bảo vệ:

                                                                                                                                  Khoa Quản lý - Học viện QLGD

Số lần đọc: 3661
Xem tất cả