Hội nghị Sinh viên nghiên cứu Khoa học năm học 2019-2020 (07/07/2020 | 23:17)
Ngày 07/07/2020, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2019-2020.
Xem tiếp
Khuyến khích phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục (20/05/2020 | 08:26)
Ngày 19/05/2020, Khoa giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục đã tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa năm 2020. Hội nghị được tổ chức thường niên là hoạt động thiết thực hỗ trợ, tạo động lực, phát triển đam mê nghiên cứu khoa học của các em sinh viên.
Xem tiếp
Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2019 (31/05/2019 | 12:37)
Ngày 30/5/2019, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu Khoa học năm 2019. Đây là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm khích lệ sự say mê, tính chủ động, sáng tạo trong học tập và nghiên cứu của sinh viên.
Xem tiếp
Hội nghị sinh viên Nghiên cứu Khoa học Khoa Giáo dục (20/05/2019 | 08:45)
Nhằm thiết thực chuẩn bị những báo cáo khoa học chất lượng cao, hướng tới Hội nghị Sinh viên nghiên cứu Khoa học được tổ chức thường niên tại Học viện Quản lý giáo dục, vừa qua Khoa Giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục đã tổ chức thành công Hội nghị sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Khoa.
Xem tiếp
Tọa đàm nghiên cứu Khoa học của sinh viên Khoa Quản lý, Học viện Quản lý giáo dục (20/05/2019 | 07:53)
Ngày 16/05/2019, Khoa Quản lý, Học viện Quản lý giáo dục đã tổ chức thành công Tọa đàm nghiên cứu Khoa học cho toàn thể sinh viên của Khoa.
Xem tiếp
Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2018 (22/06/2018 | 16:52)
Ngày 21/6/2018, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu Khoa học năm 2018. Đây là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm khích lệ sự say mê, tính chủ động, sáng tạo trong học tập của sinh viên.
Xem tiếp
Khoa Quản lý tổ chức cho sinh viên Khóa 8 Ngành QLGD và Kinh tế giáo dục bảo vệ khóa luận tốt nghiệp (13/06/2018 | 09:40)
Thực hiện chương trình đào tạo Đại học và kế hoạch năm học 2017 - 2018, trong 2 ngày 13,14/06/2018 Khoa Quản lý đã tổ chức cho 21 SV thuộc 2 ngành Quản lý giáo dục (QLGD) và Kinh tế giáo dục (KTGD) bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.
Xem tiếp
Khoa Quản lý tổ chức Hội nghị NCKH Sinh viên lần thứ 8 (11/06/2018 | 15:22)
Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học của SV năm học 2017 - 2018 và chỉ đạo của Lãnh đạo Học viện, ngày 08 tháng 06 năm 2018, Khoa Quản lý đã tổ chức Hội nghị Khoa học sinh viên lần thứ 8.
Xem tiếp
Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2016- 2017 (28/06/2017 | 15:16)
Sáng ngày 27/06/2017, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2016-2017. Hội nghị đã tập hợp được rất nhiều công trình nghiên cứu khoa học có giá trị và tâm huyết của sinh viên các Khoa thuộc Học viện.
Xem tiếp
Khoa Giáo dục tổ chức Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2016 - 2017 (29/05/2017 | 17:16)
Ngày 25 tháng 05 năm 2017, khoa Giáo dục tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên để đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên trong năm học 2016 - 2017 và đề xuất phương phướng, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của sinh viên trong năm học 2017 - 2018.
Xem tiếp
Xem tất cả