Kế hoạch hoàn thiện các thủ tục thanh toán và tổ chức Lễ trao bằng TNĐH (15/07/2011 | 15:14)
Học viện Quản lý giáo dục thông báo kế hoạch hoàn thiện các thủ tục thanh toán và tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên hệ chính qui đợt 1 (2007-2011).
Xem tiếp
Thủ tục hành chính cho công tác HSSV (31/05/2010 | 15:16)
Mẫu đơn sử dụng cho các thủ tục liên quan đến Sinh viên tại Học viện:
Xem tiếp
Mở tài khoản thư cho toàn bộ sinh viên (14/12/2009 | 15:19)
Kể từ tháng 9/2008 toàn bộ các sinh viên khóa 1 và 2 của Học viện Quản lý giáo dục sẽ được cung cấp tài khoản thư có dạng như sau.
Xem tiếp
Trang 1/1
Các bài đã đăng
Xem tất cả