Thứ ba, 04/01/2011 - 9:36

Phiếu đề xuất và biểu mẫu báo cáo NCKH
Để tiện cho việc đề xuất các nhiệm vụ KH&CN năm 2012 như công văn số 8482/BGDĐT – KHCNMT ngày 16 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn, Phòng Quản lý khoa học xin chuyển đến các đơn vị và cá nhân mẫu Phiếu đề xuất và Biểu mẫu trong các trang tiếp theo của bản tin này.

Đề nghị các đơn vị và cá nhân thực hiện theo đúng tiến độ như đã Qui định tại Thông báo trên Egov (28/12/2010) của Học viện Quản lý giáo dục.

1. Mẫu phiếu đề xuất
2. Mẫu phiếu tổ chức triển khai thực hiện
3. Báo cáo kiểm tra và thanh lý

Số lần đọc: 4973
Xem tất cả