Thứ ba, 28/12/2010 - 9:38

Quy chế về nghiên cứu khoa học của Sinh viên
Ngày 30 tháng 3 năm 2000 Bộ Giáo Dục và Đào tạo ra Quyết định 08/QĐ-BGD&ĐT về việc ban hành quy chế nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các trường Đại học và Cao đẳng.

Quy chế bao gồm 4 chương, được cụ thể hoá thành 14 điều có liên quan đến hầu hết các vấn đề nghiên cứu khoa học của sinh viên.
Chương I có 4 điều, quy định về mục đích, yêu cầu, nội dung và hình thức nghiên cứu khoa học. Trong đó, yêu cầu về việc nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên là một nội dung quan trọng cần chú ý. Các yêu cầu này đòi hỏi việc NCKH của sinh viên phải đảm bảo: phù hợp với khả năng và nguyện vọng của sinh viên; phù hợp với nội dung của chương trình đào tạo và một số đòi hỏi thực tiễn của xã hội; phù hợp với định hướng hoạt động khoa học và công nghệ của các trường đại học và cao đẳng và không ảnh hưởng đến học tập chính khóa của sinh viên.
Chương II, gồm những quy định về quản lý NCKH của sinh viên bao gồm: Kế hoạch, đề tài, kinh phí nghiên cứu khoa học của sinh viên; trách nhiệm của Phòng (Ban) Khoa học của các cơ sở; trách nhiệm của thủ trưởng cơ sở.
Chương III, quy định trách nhiệm, quyền lợi của sinh viên tham gia NCKH và cán bộ hướng dẫn  và chương IV là các điều khoản thi hành.
 Quyết định 08 là văn bản quan trọng giúp các trường Đại học, Cao đẳng, các Học viện có định hướng quản lý đúng đắn và phát triển mạnh mẽ các hoạt động NCKH của sinh viên. Bởi vậy, một yêu cầu cấp thiết đặt ra là các trường là: Phải  nghiên cứu kỹ lưỡng quy chế, phổ biến rộng rãi tới cán bộ, giảng viên và sinh viên, từ đó giúp họ nắm vững các quy định góp phần nâng cao chất lương, hiệu quả các đề tài khoa học của sinh viên.

                                                                                                                            NTKO
                                                                                                            Phòng Quản lý khoa học

Số lần đọc: 4830
Xem tất cả