Thứ hai, 01/01/1900 - 0:0

Thông tin Bồi dưỡng

Với truyền thống gần 40 năm làm công tác bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và các bộ quản lý giáo dục; Học viên luôn phấn đầu và xứng đáng là trung tâm hàng đầu quốc gia về đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý và nhà giáo .

 • * Các chương trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ:
  • -> Bồi dưỡng cán bộ quản lý trường mầm non
  • -> Bồi dưỡng CBQL trường phổ t hông (tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú).
  • -> Bồi dưỡng CBQL trường trung cấp chuyên nghiệp
  • -> Bồi dưỡng CBQL sở, Phòng GD&ĐT
  • -> Bồi dưỡng CBQL trung tâm giáo dục thường xuyên
  • -> Bồi dưỡng CBQL khoa, phòng, bộ môn trường ĐH, CĐ
  • -> Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên ĐH, CĐ
  • -> Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học
  • -> Bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên
  • -> Bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính
 • * Các chương trình bồi dưỡng cấp chứng nhận:
  • -> Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà trường
  • -> Nâng cao năng lực quản lý đào tạo trường ĐH, CĐ
  • -> Xây dựng chiến lược phát triển trường ĐH, CĐ
  • -> Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định trường ĐH, CĐ, TCCN
  • -> Nâng cao năng lực quản lý tài chính các cơ sở giáo dục
  • -> Bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư và lưu trữ các cơ sở giáo dục
  • -> Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý thiết bị trường học
  • -> Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác viên thanh tra
  • -> Bồi dưỡng quản lý và kỹ năng hướng nghiệp cho học sinh
  • -> Bồi dưỡng nâng cao năng lực về quản lý nhân sự
  • -> Bồi dưỡng nâng cao năng lực về nghiên cứu khoa học
  • -> Bồi dưỡng nâng cao năng lực về hợp tác quốc tế
  • -> Bồi dưỡng theo nhu cầu của các cơ sở giáo dục

 

Số lần đọc: 23090
Trang 1/1
Xem tất cả