Thứ hai, 12/10/2020 - 9:51

Thông báo về thời hạn, hình thức nộp lưu chiểu Luận văn Thạc sĩ của học viên Khóa 19 (2018-2020) chuyên ngành Quản lý giáo dục

Học viện Quản lý giáo dục  xin trân trọng thông báo tới Quý Anh/Chị học viên cao học khóa 19 (2018-2020) chuyên ngành Quản lý giáo dục về thời hạn, hình thức nộp lưu chiểu Luận văn Thạc sĩ:

Thông báo 

Số lần đọc: 2773
Các bài đã đăng