Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Thứ hai, 31/07/2017 - 12:2

Thông tin Luận án tiến sĩ của NCS Đỗ Tường Hiệp, Học viện QLGD.
Thông tin Luận án tiến sĩ với đề tài:"Quản lý bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên trung học phổ thông các tỉnh Tây Nguyên trong bối cảnh đổi mới giáo dục”, do NCS Đỗ Tường Hiệp, NCS khóa 1 ( 2013-2016) thực hiện, thuộc chuyên ngành Quản lý giáo dục Mã số: 62 14 01 14.

Thông tin chi tiết xem bản đính kèm gồm Tóm tắt ( tiếng Việt- tiếng Anh) và Toàn văn luận án.

File đính kèm:

1. Tóm tắt luận án tiếng Việt

2. Tóm tắt luận án tiếng Anh

3. Toàn văn luận án

Số lần đọc: 21548
ban lam viec