Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Chủ nhật, 17/12/2017 - 11:49

Nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản lý giáo dục bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ
Sáng ngày 14/12/2017, Nghiên cứu sinh Kiều Văn Minh, Trưởng phòng Giáo dục Thường xuyên, Chuyên nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ “Quản lý Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong bối cảnh đổi mới hiện nay” tại Học viện Quản lý giáo dục.

Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Kiều Văn Minh

Trên cơ sở khảo cứu thực trạng quản lý và hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hà Nội, tác giả Kiều Văn Minh đã đưa ra 07 nhóm giải pháp giúp nâng cao chất lượng các trung tâm này, góp phần xây dựng xã hội học tập tại địa phương.​

Nghiên cứu sinh bảo vệ Luận án trước Hội đồng

GS.TS Phạm Quang Trung, Chủ tịch Hội đồng phát biểu

Các thành viên trong Hội đồng đọc bản nhận xét Luận án của NCS Kiều Văn Minh

TS. Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đại diện đơn vị công tác của NCS

phát biểu và tặng hoa chúc mừng

NCS Kiều Văn Minh tặng hoa cảm ơn CBHDKH và các thành viên trong Hội đồng

Gia đình và đồng nghiệp tặng hoa chúc mừng NCS

Tổ Truyền thông

Số lần đọc: 22486
Các bài đã đăng
ban lam viec