Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Thứ hai, 09/07/2018 - 14:54

Thông báo về việc chậm tiến độ đào tạo của nghiên cứu sinh các khóa 02, 03, 04 tại Học viện Quản lý giáo dục
Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo danh sách các nghiên cứu sinh khóa 02, 03, 04 của Học viện đang bị chậm tiến độ đào tạo. Đề nghị các nghiên cứu sinh nhanh chóng thực hiện Luận án và thủ tục gia hạn theo quy định:

Khóa 02 (2014 – 2017)      Thông báo      Danh sách đính kèm

Khóa 03 (2015 – 2018)      Thông báo       Danh sách đính kèm

Khóa 04 (2015 – 2018)       Thông báo       Danh sách đính kèm

Số lần đọc: 1885
Các bài đã đăng
ban lam viec