Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Thứ tư, 11/07/2018 - 15:26

Nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Anh bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ quản lý giáo dục
Ngày 10/7/2018, Nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Anh đã bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ “Quản lý hoạt động hợp tác của Trường Đại học với Doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực ngành Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông” tại Học viện Quản lý giáo dục.

Nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Anh bảo vệ Luận án trước Hội đồng

Dựa trên cơ sở lý luận về Quản lý giáo dục, kết hợp với kết quả khảo sát thực tiễn, tác giả Luận án đã đưa ra 06 giải pháp lớn nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động hợp tác đào tạo giữa Trường Đại học và Doanh nghiệp, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Kỹ thuật Điện tử và Truyền thông tại Việt Nam. Đề tài Luận án được đánh giá cao về tính thực tiễn, có ý nghĩa thiết thực đối với đổi mới và phát triển giáo dục gắn liền với nhu cầu về nhân lực của xã hội.

GS.TS Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục, Chủ tịch Hội đồng phát biểu nhận xét Luận án và tặng hoa chúc mừng NCS Nguyễn Đức Anh

PGS.TS Lê Phước Minh đại diện tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học của nghiên cứu sinh phát biểu tại Hội đồng

Các thành viên trong Hội đồng nhận xét Luận án

Nghiên cứu sinh tặng hoa Hội đồng và các cán bộ hướng dẫn khoa học

Tổ Truyền thông

 

 

Số lần đọc: 4645
ban lam viec