Thứ sáu, 24/07/2020 - 17:41

Thông báo về việc tổ chức biên soạn, nghiệm thu tập bài giảng các học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ năm học 2020-2021

Phòng Đào tạo Sau Đại học, Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng thông báo tới quý Thầy/ Cô giảng viên về việc tổ chức biên soạn, nghiệm thu tập bài giảng các học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ năm học 2020-2021:

Thông báo

Số lần đọc: 189
Các bài đã đăng
Xem tất cả