Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Thứ hai, 29/01/2018 - 14:31

Thông báo về việc thay đổi mã số đào tạo trình độ Thạc sỹ và Tiến sỹ
Căn cứ vào Thông tư số 25/2017/TT- BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ GD&ĐT về việc Ban hành danh mục Giáo dục, Đào tạo cấp IV trình độ Thạc sỹ và Tiến sỹ; Học viện Quản lý giáo dục thông báo về việc thay đổi mmã số đào tạo Trình độ Thạc sỹ và Tiến sỹ như sau:

Số lần đọc: 2373
ban lam viec