Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Thứ năm, 08/02/2018 - 10:44

Thông báo học bổ sung kiến thức và hướng dẫn ôn tập dự thi cao học
Thông báo học bổ sung kiến thức và hướng dẫn ông tập dự thi cao học (Trình độ Thạc sỹ đối với 03 chuyên ngành: QLGD; TLHLS và CNTT)

Học viện Quản lý giáo dục xin thông báo thông tin liên quan đến học bổ sung kiến thức và hướng dẫn ôn tập dự thi cao học 03 chuyên ngành QLGD; TLHLS và CNTT như sau:

1. QLGD - Quản lý giáo dục  (Chi tiết xem trong file đính kèm)

2. TLHLS - Tâm lý học lâm sàng (Chi tiết xem trong file đính kèm)

3. CNTT - Công nghệ thông tin (Chi tiết xem trong file đính kèm)

 

 

 

 

Số lần đọc: 2958
ban lam viec