Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Thứ tư, 21/11/2018 - 11:34

Thông báo về việc nộp Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng và CNTT khóa 01 (2016-2018)

Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo về việc nộp Luận văn Thạc sĩ của học viên chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng và Công nghệ thông tin Khóa 01 (2016-2018) như sau

Thông báo về yêu cầu và thời hạn nộp Luận văn

Số lần đọc: 2227
ban lam viec