Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Thứ sáu, 28/12/2018 - 10:34

Nghiên cứu sinh Lê Đại Hùng bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ tại Học viện Quản lý giáo dục
Vừa qua, Nghiên cứu sinh Lê Đại Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ “Quản lý đào tạo nghề điện công nghiệp theo năng lực thực hiện tại các trường Trung cấp ở khu vực Bắc Trung Bộ” tại Học viện Quản lý giáo dục.

Nghiên cứu sinh bảo vệ Luận án trước Hội đồng

Trên cơ sở khảo cứu thực trạng quản lý hoạt động quản lý đào tạo nghề điện công nghiệp tại các trường Trung cấp ở khu vực Bắc Trung bộ với những đặc thù riêng biệt, tác giả Luận án đã đưa ra các giải pháp nhằm phát triển hoạt động quản lý đào tạo nghề theo năng lực thực hiện tại các đơn vị này, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục nghề nghiệp tại Khu vực Bắc Trung bộ nói riêng và của cả nước nói chung.​

GS.TS Phạm Quang Trung, Chủ tịch Hội đồng phát biểu và tặng hoa chúc mừng NCS

Các thành viên trong Hội đồng đọc bản nhận xét Luận án của NCS Lê Đại Hùng

PGS.TS Phạm Quang Trình, CBHDKH của nghiên cứu sinh Lê Đại Hùng phát biểu

Gia đình và đồng nghiệp tặng hoa chúc mừng NCS

 

Tổ Truyền thông

Số lần đọc: 4751
ban lam viec