Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Thứ hai, 19/08/2019 - 10:47

Nghiên cứu sinh Phùng Thị Lý Hằng bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục
Sáng ngày 16/8/2019, Nghiên cứu sinh Phùng Thị Lý Hằng, nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản lý giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ “Quản lý sử dụng thiết bị dạy học ở trường Trung học phổ thông trong bối cảnh đổi mới giáo dục”.

Trên cơ sở khảo cứu thực trạng quản lý và sử dụng thiết bị dạy học tại một số trường Trung học Phổ thông điển hình ở Việt Nam hiện nay; tác giả Luận án đã đưa ra các giải pháp nhằm phát triển hoạt động này, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục phổ thông, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa vào năm 2020 và đổi mới cắn bản, toàn diện giáo dục nói chung.

Nghiên cứu sinh bảo vệ Luận án trước Hội đồng

GS.TS Phạm Quang Trung, Chủ tịch Hội đồng phát biểu

PGS.TS Trần Hữu Hoan, Phó Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục, đại diện cơ sở đào tạo phát biểu

GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc, đại diện tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học của nghiên cứu sinh phát biểu

Một số hình ảnh của Hội đồng

Gia đình và đồng nghiệp tặng hoa chúc mừng Nghiên cứu sinh

Thạch Thảo

 

Số lần đọc: 3999
ban lam viec