Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Thứ hai, 04/11/2019 - 8:46

Thông báo v/v đăng ký tên đề tài, tổ chức tư vấn đề cương luận văn Thạc sĩ cho học viên cao học Khóa 19 chuyên ngành QLGD, Khóa 4 chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng

Học viện Quản lý giáo dục trân trọng thông báo về việc đăng ký tên đề tài, tổ chức tư vấn đề cương luận văn Thạc sĩ cho học viên cao học Khóa 19 chuyên ngành QLGD, Khóa 4 chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng như sau:

Thông báo

Mẫu đơn và mẫu đề cương Luận văn

Số lần đọc: 1376
ban lam viec