Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Thứ ba, 21/01/2020 - 0:40

Nghiên cứu sinh Vũ Đình Hưng bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục
Sáng ngày 20/01/2019, Nghiên cứu sinh Vũ Đình Hưng,Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang, nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản lý giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ “Quản lý Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT tỉnh Tuyên Quang trong bối cảnh đổi mới giáo dục”.

Trên cơ sở khảo cứu thực trạng quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang hiện nay; tác giả Luận án đã đưa ra các giải pháp nhằm phát triển hoạt động này, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục phổ thông, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa vào năm 2020 và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nói chung.

Nghiên cứu sinh bảo vệ Luận án trước Hội đồng

GS.TS Phạm Quang Trung, Chủ tịch Hội đồng phát biểu

Một số hình ảnh

Thạch Thảo

Số lần đọc: 1631
ban lam viec