Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
Thứ sáu, 07/02/2020 - 16:10

Thông báo về thời hạn nộp lưu chiểu Luận văn Thạc sĩ của học viên cao học sau bảo vệ năm 2019

Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng thông báo về thời hạn nộp lưu chiểu Luận văn Thạc sĩ của học viên cao học sau bảo vệ năm 2019 và các mẫu giấy tờ đi kèm như sau:

Thông báo

Mẫu giải trình về sửa chữa, hoàn thiện Luận văn

Phiếu xác nhận ra trường

Số lần đọc: 2449
ban lam viec