Thứ sáu, 24/07/2020 - 17:46

Thông báo về việc tổ chức biên soạn giáo trình năm học 2020-2021 cho các học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ

Học viện Quản lý giáo dục xin trân trọng thông báo về việc tổ chức biên soạn giáo trình năm học 2020-2021 cho các học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ:

Thông báo

Mẫu đăng ký tên giáo trình

Mẫu đề cương giáo trình

Số lần đọc: 814
Các bài đã đăng
Trang 1/8
Xem tất cả