Thứ tư, 02/05/2018 - 14:6

Ấn tượng Khóa tập huấn Nâng cao năng lực quản trị nguồn nhân lực trong trường đại học
Ngày 26-28/4/2018, hơn 50 cán bộ quản lý chủ chốt của Học viện Quản lý giáo dục tham dự Khóa tập huấn Nâng cao năng lực Quản trị nguồn nhân lực trong trường đại học - Capacity Building for Human Resource Management in Universities. Khóa tập huấn đã đọng lại trong học viên - cán bộ quản lý Học viện - những ấn tượng tốt đẹp.

Tham dự Khóa tập huấn có GS.TS. Phạm Quang Trung, Bí thư Đảng Uỷ, Giám đốc Học viện; PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Học viện; Giáo sư Marcus Ingle từ đại học Portland State, Hoa Kỳ và PGS.TS. Trần Thị Vân Hoa - Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh tế quốc dân. Giáo sư Marcus Ingle từ đại học Portland State, Hoa Kỳ và PGS.TS. Trần Thị Vân Hoa - Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh tế quốc dân cũng đồng thời là hai giảng viên của Khóa tập huấn.

Trong Khóa tập huấn, các học viên được cập nhật bối cảnh và những thay đổi trong quản trị nguồn nhân lực giáo dục đại học Việt Nam, thực hành xây dựng bản mô tả công việc cho vị trí quản lý trong trường đại học, xác định được các phương pháp để tạo động lực cho cán bộ quản lý cũng như nhân viên trong trường đại học và sử dụng bản mô tả công việc để xây dựng khung năng lực qua đó đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên cấp dưới.

                           Giáo sư Marcus Ingle đến từ Portland State University, Hoa Kỳ

GS.TS Phạm Quang Trung, Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục

                        PGS.TS. Trần Thị Vân Hoa - Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh tế quốc dân

Hơn 50 cán bộ chủ chốt của Học viện ấn tượng, thấm thía về những bài học sinh động, thiết thực từ Giáo sư Marcus và PGS Vân Hoa, từ đó những kiến thức, kỹ năng học được từ Khóa tập huấn sẽ được áp dụng ngay chính tại Học viện Quản lý giáo dục với mục tiêu xây dựng Học viện đáp ứng yêu cầu của một cơ sở giáo dục Đại học 4.0.

Dưới đây là một số hình ảnh từ Khóa tập huấn:

Số lần đọc: 3957
Xem tất cả