Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
  TỔ CHỨC
Khoa Quản lý
- Địa chỉ: Phòng 101 nhà A2
- Điện thoại: 38649471
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: http://quanlygiaoduc.com.vn/
Căn cứ Quyết định số 359/QĐ-HVQLGD-TCCB ngày 22 tháng 10 năm 2007 về việc Ban hành quy định về chức năng nhiệm vụ của các khoa, phòng, trung tâm thuộc Học viện Quản lý giáo dục, khoa Quản lý có nhiệm vụ sau: ....

Lãnh đạo khoa:

  +  Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Thành Vinh

  +  Phó Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Tuyết Hạnh

  +  Phó Trưởng khoa: TS. Trịnh Anh Cường

  +  Phó Trưởng khoa: TS.  Ngô Viết Sơn

Chức năng, nhiệm vụ của khoa Quản lý:

+ Phối hợp với phòng Đào tạo xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập; tổ chức đào tạo theo chương trình giáo dục đại học 2 mã ngành Quản lý giáo dục, Kinh tế giáo dục và một số mã ngành khác của Học viện, giảng dạy các chuyên đề thuộc lĩnh vực quản lý giáo dục cho các khóa đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài Học viện.

            +Quản lý chuyên môn trong đào tạo trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục

+ Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình quản lý giáo dục;

+ Tư vấn về nội dung chương trình, phương thức đào tạo và các vấn đề có liên quan đến khoa học quản lý giáo dục cho các trung tâm bồi dưỡng CBQLGD tại các địa phương.

+ Quản lý sinh viên thuộc 2 chuyên ngành đào tạo Cử nhân: Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục

Đội ngũ giảng viên

STT

Họ và tên

Lý lịch khoa học

1

Nguyễn Thành Vinh

Lý lịch khoa học

2

Trịnh Văn Cường

Lý lịch khoa học

3

Nguyễn Liên Châu

Lý lịch khoa học

4

Nguyễn Diệu Cúc

Lý lịch khoa học

5

Trần Thị Thơm

Lý lịch khoa học

6

Nguyễn Thị Loan

Lý lịch khoa học

7

Trần Thị Thịnh

Lý lịch khoa học

8

Lê Văn Sáng

Lý lịch khoa học

9

Phạm Xuân Hùng

Lý lịch khoa học

10

Nguyễn Thị Tuyết Hạnh

Lý lịch khoa học

11

Ngô Viết Sơn

Lý lịch khoa học

12

Lê Thị Mai  Phương

Lý lịch khoa học

13

Đậu Thị Hồng Thắm

Lý lịch khoa học

14

Lê Vũ Hà

Lý lịch khoa học

15

Đỗ Minh Hùng (đã nghỉ hưu)

Lý lịch khoa học

16

Tạ Quốc Tịch

Lý lịch khoa học

17

Đào Thị Ngọc Ánh

Lý lịch khoa học

18

Nguyễn Thu Hằng

Lý lịch khoa học

19

Thái Vân Hà

Lý lịch khoa học

20

Trương Thị Phương Dung

Lý lịch khoa học

21

Đặng Thu Thuỷ

Lý lịch khoa học

22

Trương Thị Thuý Hằng

Lý lịch khoa học

23

Nguyễn Công  Giáp

Lý lịch khoa học

24

Nguyễn Thanh Thủy

Lý lịch khoa học

25

Phạm  Hoàng  Khánh Linh

Lý lịch khoa học

26

Trần Thị Hạnh Hiệp

Lý lịch khoa học

27

Nguyễn Minh Huyền

Lý lịch khoa học

28

Phan Hồng  Dương

Lý lịch khoa học

29

Lê Thị Ngọc Thúy

Lý lịch khoa học

30

Lê Thành Kiên

Lý lịch khoa học

31

Đỗ Thị Thuý Hằng

Lý lịch khoa học

32

Đặng Thị Kim  Dung

Lý lịch khoa học
33

Trần Hữu Hoan

Lý lịch khoa học
34

Phạm Quang Trung

Lý lịch khoa học

 

 
ban lam viec