Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
  TỔ CHỨC
Khoa Công nghệ Thông tin
- Địa chỉ: Phòng 203 nhà A2
- Điện thoại: 36642658
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: .........
Khoa công nghệ thông tin được thành lập năm 2006 trên cơ sở Trung tâm công nghệ thông tin, do Ths Hà Văn Ninh phụ trách. Năm 2007, Học viện đã bổ nhiệm TS phạm Quang Trình làm trưởng khoa. Hiện tại Khoa có các bộ môn : Bộ môn Toán tin, Bộ môn Tin học ứng dụng, Bộ môn Khoa học máy tính và các tổ chức chính trị, đoàn thể: Chi bộ, Công đoàn, Liên chi đoàn khoa. Năm 2010, khoa đã có 20 cán bộ, trong đó có 1 PGS, 3 tiến sỹ, 13 thạc sỹ và 4 cử nhân. Khoa đã có 3 khóa đào tạo với gần 700 sinh viên chuyên ngành Tin học ứng dụng do khoa trực tiếp quản lý đào tạo.

Lãnh đạo khoa:

Trưởng khoa : TS. Nguyễn Mạnh Hùng

Phó Trưởng khoa: ThS. Vũ Lê Quỳnh Giang

Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị: 

  • Phối hợp phòng Đào tạo xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập; tổ chức đào tạo theo chương trình giáo dục đại học mã ngành Công nghệ thông tin và một số mã ngành khác của Học viện; Giảng dạy các chuyên đề thuộc lĩnh vực Toán học, vật lý, Công nghệ thông tin cho các khóa đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài học viện.
  • Đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ thông tin.
  • Triển khai ứng dụng các thành tựu về Toán học và Công nghệ thông tin vào công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập và quản lý giáo dục tại Học viện.
  • Tổ chức tư vấn và dịch vụ về Công nghệ thông tin cho các tổ chức trong và ngoài Học viện.
  • Trực tiếp quản lý và bảo quản cơ sở vật chất trang bị của phòng máy.

Đội ngũ giảng viên:

 

STT

Họ và tên

Lý lịch khoa học

1

Nguyễn Mạnh Hùng

Lý lịch khoa học

2

Trương Chí Trung

Lý lịch khoa học

3

Ninh Thị Thanh Tâm

Lý lịch khoa học

4

Hoàng Phan Thái

Lý lịch khoa học

5

Phạm Thúy Minh

Lý lịch khoa học

6

Vũ Thị Nguyên

Lý lịch khoa học

7

Nguyễn Tân Ân

Lý lịch khoa học

8

Nguyễn Trọng Hải

Lý lịch khoa học

9

Nguyễn Ngọc Anh

Lý lịch khoa học

10

Đỗ Viết Tuân

Lý lịch khoa học

11

Vũ Lê Quỳnh Giang

Lý lịch khoa học

12

Nguyễn Quỳnh Trang

Lý lịch khoa học

13

Nguyễn Văn Đoài

Lý lịch khoa học

14

Tô Thanh Tuấn

Lý lịch khoa học

15

Trần Hùng

Lý lịch khoa học

16

Nguyễn Anh Tuấn

Lý lịch khoa học

17

Phan Văn Tiến

Lý lịch khoa học

18

Phạm Hùng

Lý lịch khoa học

      19           Phạm Quang Trình      Lý lịch khoa học

 

 

 

 
ban lam viec