Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
  TỔ CHỨC
Viện Nghiên cứu Khoa học Quản lý giáo dục
- Địa chỉ: Phòng 403 nhà A1
- Điện thoại: 36640343
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: .........

Lãnh đạo Viện 

Viện trưởng​: TS. Ngô Thị Thùy Dương

Phó Viện trưởng: TS. Trình Thanh Hà

 

Viện Nghiên cứu khoa học Quản lý giáo dục là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Học viện Quản lý giáo dục. Viện được thành lập theo quyết định số 14/QĐ-HVQLGD của Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục ngày 09/01/2008 với những chức năng nhiệm vụ:

1) Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực quản lý giáo dục;

2) Thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực quản lý giáo dục; Tổ chức các Hội thảo, diễn đàn khoa học, sự kiện khoa học và công nghệ trong lĩnh vực quản lý giáo dục;

3) Tư vấn, lập hồ sơ thầu, đề tài, dự án khoa học; giám sát, đánh giá và hợp tác kiểm định các chương trình thuộc lĩnh vực quản lý giáo dục;

4) Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về quản lý giáo dục cho cộng đồng;

5) Các nhiệm vụ khác do Học viện Quản lý giáo dục giao.

 

 
ban lam viec