Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
  TỔ CHỨC
Trung tâm Công nghệ Thông tin – Thư viện
- Địa chỉ: Phòng 308 nhà A2
- Điện thoại: 36658 221
- Hòm thư: trungtamcntt@niem.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://
Trung tâm CNTT- TV là đơn vị hoạt động CNTT sớm nhất trong Học viện Quản lý giáo dục. Từ những năm 90 khi còn là đơn vị trong Trường CBQLGD trung tâm đã đào tạo CNTT cho hàng nghìn cán bộ QLGD các cấp, hàng trăm học viên CNTT của nước CHDCND Lào, Kết hợp với các đơn vị khác mở các lớp đàotạo CNTT cho giáo viên các trường THCN.

Lãnh đạo Trung tâm:

Giám đốc: ThS. Nguyễn Đình Trung

Phó Giám đốc: ThS. Đinh Thị Ngọc Oanh

Chức năng:

- Tham mưu giúp Giám đốc Học viện trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các mảng công việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong giáo dục.

- Giúp Giám đốc Học viện tổ chức, quản lý hoạt động khai thác thông tin tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu và quản lý của Học viện.

Nhiệm vụ:

a) Xây dựng kế hoạch, chiến lược, chương trình hoạt động về phát triển công nghệ thông tin và truyền thông;

b) Làm đầu mối phối hợp và tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ tin học cơ bản, nâng cao (A, B, C) và ứng dụng (chuyên đề);

c) Quản lý Website của Học viện và xây dựng nguồn thông tin điện tử về quản lý giáo dục;

d) Trực tiếp quản lý và bảo quản cơ sở vật chất trang bị của phòng quản trị mạng của Học viện;

e) Nghiên cứu và triển khai các đề tài ứng dụng CNTT vào quản lý giáo dục.

 

 
ban lam viec