Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
  TỔ CHỨC
Văn phòng Học viện
- Địa chỉ: Phòng 105 nhà A1
- Điện thoại: 38643352
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: http://

Lãnh đạo phòng:

Chánh văn phòng: PGS.TS. Đỗ Tiến Sỹ

Phó Chánh văn phòng: ThS. Đào Thị Thu Hằng

Phó Chánh văn phòng: ThS. Kim Mạnh Tuấn

Chức năng:

Tham mưu giúp Giám đốc Học viện trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các mảng công việc Hành chính - tổng hợp, bảo vệ cơ quan, đảm bảo điều kiện cho một số hoạt động của Học viện.

Nhiệm vụ:

- Làm đầu mối tiếp nhận và xử lý thông tin; tổ chức, quản lý và hướng dẫn thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; kiểm tra thể thức và thủ tục trong việc ban hành văn bản hành chính của Học viện;

- Tổng hợp và xây dựng các chương trình, kế hoạch, lịch công tác; theo dõi, đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện chương trình, kế hoạch; tổng hợp, xây dựng các báo cáo về thực hiện nhiệm vụ của Học viện;

- Phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác đối nội, đối ngoại; làm đầu mối tổ chức các nghi lễ, tiếp khách, hiếu hỷ của Học viện;

- Quản lý, tổ chức thực hiện các mặt công tác xây dựng truyền thống, thông tin liên lạc, bảo vệ cơ quan và điều động sử dụng xe ô tô;

- Thực hiện việc chăm lo bảo vệ sức khoẻ cho viên chức, học viên và sinh viên; làm đầu mối về công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh học đường và vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Thực hiện các nhiệm vụ cần thiết khác do Giám đốc Học viện giao nhằm hoàn thành các công việc chung của Học viện;

- Trực tiếp quản lý và bảo quản cơ sở vật chất trang bị của Văn phòng.
 

 
ban lam viec