Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
  TỔ CHỨC
Phòng Quản trị Thiết bị
- Địa chỉ: Phòng 304 nhà A2
- Điện thoại: 02438647127
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: http://

Lãnh đạo phòng:

Trưởng phòng: TS. Phùng Thị Lý Hằng

Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Xuân Cầm

Chức năng:

Tham mưu giúp Giám đốc Học viện trong viện xây dựng quản lý và cải tạo các công trình xây dựng cơ bản; phát triển cơ sở vật chất và trang thiết bị của Học viện.

Nhiệm vụ:

- Xây dựng phương hướng, kế hoạch phát triển cơ sở vật chất và trang thiết bị của Học viện;

- Đầu mối giải quyết các thủ tục có liên quan đến đất đai, xây dựng và cải tạo các công trình xây dựng cơ bản, mua sắm mới trang thiết bị của Học viện.

- Phối hợp với Phòng Kế hoạch- Tài chính báo cáo quyết toán trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt khi dự án đã hoàn thành.

- Phối hợp với Phòng Kế hoạch- Tài chính hướng dẫn và tổ chức việc kiểm tra bảo quản sử dụng trang thiết bị, vật tư, tài sản do các đơn vị trong Học viện quản lý và sử dụng.

- Trực tiếp quản lý và bảo quản cơ sở vật chất trang bị của Phòng;

- Sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị, quản lý sửa chữa cấp điện và cấp nước sạch

- Công tác vệ sinh môi trường và cảnh quan

- Công tác phòng cháy chữa cháy và chống thiên tai

- Phục vụ  giảng dạy, học tập  và sinh hoạt ký túc xá cho các đối tượng

- Tham gia tư vấn đầu tư phát triển cơ sở vật chất

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

 
ban lam viec