Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
  TỔ CHỨC
Phòng Đào tạo
- Địa chỉ: Phòng 106 nhà A1
- Điện thoại: 36648719
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: http://phongdaotao.naem.edu.vn/

Lãnh đạo phòng:

Trưởng phòng: TS. Cao Xuân Liễu

Phó Trưởng phòng: ThS. Trương Vĩnh Bình

Chức năng:

Tham mưu giúp Giám đốc Học viện trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện mảng công việc đào tạo sinh viên đại học của Học viện.

Nhiệm vụ:

a) Tổ chức việc xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, kế hoạch tuyển sinh, phối hợp quản lý sinh viên đại học của Học viện;

b) Đề xuất nhu cầu, tổ chức và quản lý việc đào tạo đại học;

c) Chủ trì việc phối hợi với các khoa thực hiện kế hoạch đào tạo và quản lý sinh viên các hệ đại học;

d) Chủ trì việc phối hợp tổ chức xây dựng chương trình phục vụ hoạt động đào tạo đại học của Học viện;

e) Trực tiếp quản lý và thực hiện đúng các quy định về cấp các loại văn bằng tốt nghiệp đại học cho người được đào tạo đủ điều kiện tương ứng với trình độ mà Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho Học viện;

g) Trực tiếp quản lý, bảo quản hồ sơ lữu trữ và cơ sở vật chất trang thiết bị của Phòng;

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

 
ban lam viec