Chung toi khuyen ban nen di du lich . Cu the la cac tour du lich ha giang va cac tour du lich ho ba be va su dung dich vu cua ha noi open tourism tour du lich ha long va du lich co to cac tour du lich cat ba hoac tour mien nui nhu du lich sapa - du lich thac ban gioc mien nui dan toc du lich mai chau - du lich thung nai chung toi con chuyen cac tour du lich nuoc ngoai nhu tour du lich trung quoc - du lich han quoc - du lich nhat ban
  TỔ CHỨC
Phòng Hợp tác Quốc tế
- Địa chỉ: Phòng 405 nhà A1
- Điện thoại: 38645958
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: http://

Lãnh đạo phòng:

Phó Trưởng phòng phụ trách: ThS.Lê Thị Thúy Nga

            Phó Trưởng phòng: ThS. Lương Khánh Lượng

Chức năng

Tham mưu giúp Giám đốc Học viện trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các mảng công việc quan hệ quốc tế.

Nhiệm vụ:

a) Quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế và phát triển các dự án về giáo dục và quản lý giáo dục của Học viện;

b) Xây dựng kế hoạch chiến lược cùng các chương trình hoạt động ngắn hạn và dài hạn về hợp tác quốc tế và phát triển các dự án;

c) Thực hiện các chủ trương, quyết định của Học viện về liên kết đào tạo, phát triển hợp tác nghiên cứu khoa học với các đối tác quốc tế ở trong và ngoài nước;

d) Làm đầu mối khai thác các nguồn và tham gia xây dựng các chương trình liên kết quốc tế về đào tạo; tham gia tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trong các chương trình liên kết, dự án quốc tế theo sự phân công của Giám đốc Học viện;

e) Giải quyết các thủ tục đoàn ra, đoàn vào, tư vấn du học;

g) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Học viện tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế;

h) Trực tiếp quản lý và thực hiện kế hoạch đào tạo sinh viên và học viên nước ngoài theo học tại Học viện; làm đầu mối phối hợp quản lý các cá nhân và tổ chức đại diện nước ngoài đến làm việc tại Học viện;


 

 
ban lam viec